Laatste training voor 2019 is op 29 November

Trainingsdagen en tijden:

 

                                 Groep 0                         Groep 1                             Groep 2.                           Groep 3

Dinsdag.                                            18.30uur - 19.30uur                19.15uur - 20.30uur         19.15uur - 20.30uur      door Jan Neus

Woensdag.                                          Geen training.                       Geen training.                 19.15uur - 20.30uur.      door Barry  of Jacob 

Vrijdag.           18.30-19.30 uur         19.00uur- 20.00uur                 19.00uur -20.30uur.         19.00uur - 20.30uur.       door Jeroen Neus

Onze trainingsleden zijn welkom op dinsdag en vrijdagavond.

 

Rijders van andere verenigingen zijn welkom op vrijdagavond van 19-20 uur. Op vertoon van een geldige (basis) licentie en tegen betaling van €5,00 kan men mee trainen op vrijdagavond.Men dient zich te melden en moet een geldige licentie kunnen tonen. Na betaling ontvangt de rijder een trainingskaartje die ingeleverd dient te worden tijde desbetreffende trainer. 

Graag vooraf een mail sturen naar bmxhscdebataaf@gmail.com.

 

Je wordt geacht 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn om warm te rijden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer de baan te betreden.Het is voor rijders onder de 18 jaar verplicht om een ouder/verzorger bij zich te hebben. Wij vragen ook de ouders van onze jeugdleden om buiten de baan te blijven. Mocht de rijder ten val komen zal de trainer zorg dragen voor de veiligheid van de rijders. Bij het verlaten van baan tijdens de training ten aller tijden de trainer hierover inlichten.

 

In de winter en de zomervakantie kunnen de groepsindelingen en tijden afwijken. Informatie hierover wordt gecorrespondeerd via de mail, Facebook of de website. 

 

LET OP:

Bij zeer slecht weer kunnen de trainingen afgelast worden, hou hiervoor onze Facebook pagina in de gaten.

Het is verplicht om een lange broek ,shirt met lange mouwen en dichte schoenen te dragen, ook moet men over een intergraalhelm en handschoenen beschikken. 

Rijders onder de 18 jaar mogen niet trainen als er geen ouder/verzorger/begeleider aanwezig is.

 

Contributie:

€ 90,00 Basislidmaatschap.

€65,00 voor een 2de gezinslid

€50,00 voor een 3e gezinslid of meer

€ 50,00 Verplichte vrijwilligersbijdrage.(per gezin) Dit is voor leden en trainingsleden !!

(Dit kan men terug verdienen door diverse werkzaamheden op en rondom de baan te verrichten).

€75,00 Trainingslidmaatschap. (excl vrijwilligersbijdrage)

€140,00  Basislidmaatschap incl shirt voor nieuwe leden.

€240,00 Basislidmaatschap incl shirt en broek.

Deze bedragen zijn incl de kosten van de Basislicentie die HSC de Bataaf verplicht is om aan te vragen voor zijn leden bij de KNWU.