De introductietrainingen zijn voor kinderen vanaf 5 jaar . Zodra er zelfstandig gefietst kan worden  kan worden aangemeld via bmxhscdebataaf@gmail.com.

De inschrijving is definitief na bevestiging van HSC de Bataaf. Er zullen 4 introductietrainingen gegeven worden , de kosten hier van zijn €20,00 incl het gebruik van materiaal. Na deze 4 trainingen kan er besloten worden om lid te worden.en kan er getraind worden in groep 0 tenzij de trainer anders besluit. Het is de bedoeling dat men zelf materiaal aanschaft.

Tijdens de trainingen moet men gekleed zijn in spijkerbroek en shirt met lange mouwen en men dient gesloten schoenen aan te hebben. Ook is het dragen van handschoenen verplicht.

Men dient zich te houden aan de trainingsregels en te luisteren naar de trainers. Dit voor de veiligheid van alle rijders en toeschouwers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer de BMX baan te betreden.