Contributie:

€ 92,50 Basislidmaatschap.

€67,50 voor een 2de gezinslid

€52,50 voor een 3e gezinslid of meer

€ 50,00 Verplichte vrijwilligersbijdrage (per gezin)

(Dit kan men terug verdienen door diverse werkzaamheden op en rondom de baan te verrichten)

€75,00 Trainingslidmaatschap. (excl vrijwilligersbijdrage)

€142,50  Basislidmaatschap incl shirt voor nieuwe leden

€242,50  Basislidmaatschap incl shirt en broek

Deze bedragen zijn incl de kosten van de startlicentie die HSC de Bataaf verplicht is om aan te vragen voor zijn leden bij de KNWU

 

Vrijwilligerswerk en bijdrage.

Helaas is er altijd veel onderhoud aan de baan en dat gaat niet vanzelf. Er zijn  veel vrijwilligers nodig om de baan in orde te houden. Daarnaast zijn er nog andere taken waar vrijwilligers nodig zijn, te denken aan het organiseren van wedstrijden bij HSC de Bataaf. Er wordt dan ook van iedereen die lid wordt gevraagd zijn steentje bij te dragen om zo de baan in orde te houden. Aan de ouders van onze jeugdleden wordt dan ook deze hulp gevraagd. Immers zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Wij vragen per gezin €50,00 verplichte vrijwilligersbijdrage dit om uw hulp te stimuleren. Dit kan worden terug verdiend tijdens 5 dagdelen werken aan de baan en hulp tijdens de wedstrijden. Wij hopen natuurlijk dat je na die 5 dagdelen ook nog blijft helpen. Een baan die goed verzorgd is rijdt voor iedereen lekkerder!

Er zijn 2 momenten waarop de vrijwilligersbijdrage terug gestort wordt, in juni en aan het aan het eind van het seizoen in december. Dit bedrag word bij het aanmelden gelijk in de factuur opgenomen.

 

Beeindiging lidmaatschap?

Wil je je lidmaatschap beëindigen doe dit dat voor 15 December via bmxhscdebataaf@gmail.com . Helaas heeft HSC de Bataaf de kosten van het lidmaatschap van de KNWU moeten voldoen en zullen de opzeggingen na deze datum helaasniet meer in behandeling genomen kunnen worden