Kosten Lidmaatschap van Toerafdeling:

Per lid (inclusief Toerfietskaart + lidmaatschap NTFU)

Gezinslid (inclusief Toerfietskaart + lidmaatschap NTFU)

Bestelling van de kleding Toerafdeling gaat via www.bataafshop.com

 

€ 65,-

€ 55,-

De contributie wordt betaald over het hele contributiejaar (1 januari-31 december). Bij tussentijdse opzegging wordt de resterende contributie niet terugbetaald.

Ledenadministratie:
Rita Wolter
Secretaris,
Zwanenburg
Tel.: 020 4978999
rita.wolter@gmail.com

Aanmeldingsformulier nieuw lid - Aanklikken en kiezen voor de optie "opslaan" (formulier nog niet openen!).
Hierna het opgeslagen formulier openen, invullen en als bijlage per email sturen aan rita.wolter@gmail.com