Als je als bmxrijder of wielrenner wilt deelnemen aan wedstrijden dan dien je een basislidmaatschap aan te vragen bij de KNWU. Om een basislidmaatschap te kunnen aanvragen moet je lid zijn van een bmx/wielervereniging. Om lid te worden als bmxrijder/wielrenner kun je onderstaand inschrijfformulier downloaden en invullen. Het formulier kan per mail verzonden worden naar een van de onderstaande personen, al naar gelang de categorie.

Inschrijfformulier HSC de Bataaf (downloaden en invullen)

Aanmelden BMX:
Rebecca Neus-Wichman
Angelique van Dijk
bmxhscdebataaf@gmail.com

Aanmelden wielrenner:
F.K. van Keulen
Tel. 06 – 551 13 291
Fk.vankeulen@quicknet.nl

Aanmelden wielrenners Jeugd 8 t/m 14 jaar:
Henk-Jan Millenaar (Jeugd Coördinator)
hj.millenaar@gmail.com< Tel:  023 – 561 22 85

 

basislidmaatschap:
Wil je deelnemen aan wedstrijden dan heb je een basislidmaatschap nodig. Deze moet je als sporter zelf aanvragen bij de KNWU(Koninklijke Nederlandse Wielren Unie) De KNWU kent verschillende vormen voor wedstrijdlicenties voor verschillende categorieën. Klik hiervoor informatie over alle soorten lidmaatschapsvormen van de KNWU

Hieronder vind je de soorten categorieën waarin gereden kan worden met vermelding van de leeftijden.
Door op de categorie te klikken vind je de overige informatie.
Een basislidmaatschap is geldig van 1 januari tot en met 31 december.

Wielrennen:

Jeugd categorie 1 t/m 7 :
Vanaf 8 jaar tot 1 januari van het jaar waarin de renner 15 wordt.

Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes :
Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 15 worden t/m 31 december van het jaar waarin de renner 16 wordt.

Junioren en Junior-vrouwen:
Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 17 worden t/m 31 december van het jaar waarin de renner 18 wordt.

Beloften (mannen):
Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 19 worden t/m 31 december van het jaar waarin de renner 22 wordt.

Elite-vrouwen, beloften en vrouwen amateurs:
Vanaf 1 januari van het jaar waarin de renner 19 wordt.

Mannen Amateurs en sportklasse:
vanaf 1 januari van het jaar waarin de renner 19 wordt.

Elite met of zonder contract:
Elite met contract worden onderverdeeld in Professionals-A en -B.  Vanaf 1 januari van het jaar waarin de renner 23 wordt.

Als sportieve fietser kun je ook nog kiezen voor een basislidmaatschap van de KNWU.
Basislidmaatschap

De kosten voor een lidmaatschappen bij de Knwu zijn terug te vinden in de tarieven 2020

 

Voor de Bmx geldt het volgende;

Voor trainingen , clubwedstrijden en regiowestrijden is een basislicentie voldoende. Mocht men ook (inter)nationale wedstrijden willen gaan rijden is daar voor een aanvullende licentie nodig. https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/startlicentie

Basislicentie kan aangevraagd  worden voor 20 inch en 24 inch(cruiser)

voor lidmaatschap Bmx gelden de volgende tarieven:

€92,50 basislidmaatschap

€50,00 vrijwilligersbijdrage

€75,00 trainingslid

Dit is incl kosten KNWU.

Kijk voor het complete kostenoverzicht onder het kopje bmx → trainingsinformatie

Voor de wielrenners gelden de volgende tarieven:
Jeugd € 50,00
Overigen € 80,00
De prijs van de licentie is afhankelijk van de categorie waarin je rijdt en kun je vinden op de site van de KNWU www.knwu.nl .

 

 

Het rennersfonds wordt beheerd door de renners en hiervan worden presentjes gekocht voor vrijwilligers die zich namens de vereniging hebben ingezet en/of bloemen bij bruiloften/begrafenissen.

De KNWU geeft pas een basislidmaatschap af als je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan.

Ben je lid van een andere vereniging en wil je naar de H.S.C. de Bataaf overgaan, dan heb je een officieel bewijs van goedkeuring nodig, waarop zowel de handtekening van je oude vereniging als de consul staat.

het basislidmaatschap wordt echter door de KNWU digitaal verstrekt. Je komt pas in het bezit van je basislidmaatchap als je verplichtingen (betalingen) hebt verricht.

Als liefhebber van de wielersport en de H.S.C. de Bataaf kunt u onze vereniging op vele manieren steunen.

Donateur:
Als donateur betaalt u € 15,00 per jaar en daarvoor ontvangt u een digitale nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van alle activiteiten.

Steunend Lid:
Wilt u met ons meedenken dan kan dit ook. Als steunend lid bent u stemgerechtigd op onze Algemene Ledenvergadering. Dit recht krijgt u voor € 35,00 per jaar, waarvoor u tevens onze digitale nieuwsbrief ontvangt.

Lid:
Als u ons echt wilt steunen dan wordt u lid van De Bataaf.
Voor € 50 per jaar ondersteunt u ons geweldig. U ontvangt daarvoor onze digitale nieuwsbrief en een stem in onze Algemene Ledenvergadering.

U kunt de H.S.C. de Bataaf echter ook op andere manieren steunen. Zo kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken voor allerlei werkzaamheden bij De Bataaf. Zo zijn er de kantine en de barwerkzaamheden, de schoonmaakploeg van de kantine, de werkploeg voor het onderhoud van parcours en kantine, de groep van begeleiders, de vlaggenposten bij verschillende activiteiten, maar ook bestuurlijke functies zijn vacant.

Als licentiehouder kun je bij de H.S.C. de Bataaf rekenen op begeleiding en een gezamenlijke training in de wintermaanden. De wielersport is echter een individuele sport dus zal er ook veel alleen of, en dat is het leuke aan een club met meerdere renners, samen met andere leden getraind worden.
Gedurende het seizoen wordt er een aantrekkelijk wielerprogramma opgesteld. Een en ander natuurlijk wel afhankelijk van de categorie en het aanbod van de KNWU.
Bij deelname aan klassiekers zorgt de H.S.C. de Bataaf voor de inschrijving, betaling en begeleiding. Afhankelijk van de categorie waarin men rijdt zullen er trainingsweekeinden en eventueel buitenlandse wedstrijden worden georganiseerd.

Wilt u de H.S.C. de Bataaf financieel ondersteunen, dan kun u dit doorgeven (mailen – telefoneren of een briefje) aan onze secretaris (adres etc. te vinden onder de button bestuur). Hij/zij heeft daarvoor uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, eventuele e-mailadres nodig. Geef duidelijk aan voor welke vorm van ondersteuning u kiest. U zult één keer per jaar van ons een rekening ontvangen.
Wilt u contact opnemen met Frank via de mail, klik dan hier.